Det Faste Galleriet

1. desember 2020

Det Faste Galleriet viser norsk malerkunst fra J.C. Dahl til i dag. I de ti farvesatte kabinettene er det laget små kunsthistoriske miljøer. Et rom er viet Hans Heyerdahls bilder.

Gram samlingen

1. november 2019

Vises kun digitalt