Gjenstander for livet

1. september 2020

Åpen hele året

Glimmer og gavn

1. juni 2020

Åpen hele året

Syklisk tid på Rueloftet på Hallingtunet

1. mai 2020

Syklisk tid på Hallingtunet

Sjøboden – Drammenselva sett gjennom en sjøbu

1. februar 2020

Sjøboden åpner i helgene fra 1. august til 27. september og daglig i Kulturminneuken 5. – 13. september