DFK – Allegorier

16. februar 2021

Med tillatelse fra kunsthistoriker Line Ulekleiv siteres det fra hennes essay i katalogen (”– ”) 
I avsnittet Kunstens dobbeltspill skriver hun:” På et vis kan man kanskje påstå at ethvert kunstverk fungerer allegorisk, som uttrykk for noe annet og bærer av et sett nødvendige referanser…

Inger Johanne Rasmussen

16. februar 2021

Inger Johanne Rasmussen (f.1958) er den første tekstilkunstneren som er invitert til å stille ut solo i Nøstentagenrommet. Som andre kunstnere i denne utstillingsserien, for eksempel Andreas Heuch (installasjon) og Jim Bengston (fotografi) har hun laget arbeider som forholder seg til rommet slik det er iscenesatt som en fast presentasjon av museets samling av utsøkt glass, sølv, fajanse og tinn fra annen halvdel av 1700-tallet. Rasmussens utstilling skaper dialoger i rommet både rent arkitektonisk og gjennom form og innhold i de to teppene.

Werner Zellien

16. februar 2021

Werner Zellien (f.1952) er en tysk kunstner bosatt i Norge siden 2003. Zellien er utdannet fotograf i reklamestudio (1969-72) og arbeider i et bredt felt innen fotografisk praksis og kunst. I tillegg til hans kunstneriske virksomhet er Zellien også en internasjonalt anerkjent fotograf av kunstverk, en virksomhet som er meget krevende både for å skape troverdig, høykvalitets gjengivelse av bilder, skulpturer og installasjoner og av utstillingsmontasjer.

Bjarne Thinn Syvertsen og den moderne arkitekturen

16. februar 2021

Først etter at tegningsarkivet hans kom for dagen ble det mulig å få et overblikk over arkitekt Bjarne Thinn Syvertsens (1895-1962) omfattende produksjon og innse hans betydning i norsk arkitektur.

Novemberutstillingen 2009

16. februar 2021

Jan Groth

16. februar 2021

Jan Groth (f.1938) startet som maler i et abstrakt formspråk inspirert av den europeiske etterkrigsmodernismen. Ganske raskt gikk han på 1960-tallet over til å arbeide med store tepper som sto i klar dialog med hans tegninger. Alle Jan Groths gobeliner mellom 1961 og 2008 er utført i samarbeid med Benedikte Groth.

Helge Wahl – retrospektiv

16. februar 2021

Denne utstillingen viser for første gang en retrospektiv presentasjon av Helge Wahls (1933-2008) tegninger og grafikk. Wahl arbeidet noe med akvarell og tok mot slutten av livet opp igjen maleriet, som han tidlig hadde vendt seg bort fra. Men denne utstillingen er kun konsentrert om det som var hans egentlige medier, figurative skildringer i sort og hvitt i tegning og grafikk.

Patrick Huse

16. februar 2021

Illuminated Landscape (Form as part of Meaning, a reflection of the work of Jónas Hallgrímsson in cooperation with Dick Ringler) and Conceivable Garden (Iceland Greenhouse Series)

Trisha Brown Company

16. februar 2021

Begrepet Ny dans er sentralt når det gjelder Trisha Browns arbeid som danser og koreograf. Hun kom som ung danser til New York City på 1960-tallet.

Steve Joy i Nøstetangenrommet

4. februar 2021

Steve Joy (f. 1952) maler abstrakt. Det vil si at han ikke ønsker å gjengi de visuelle omgivelser vi opplever til daglig så naturtro som mulig. Det abstrakte maleri er et hundre år gammelt fenomen og for en kunstner av Joys generasjon er dette et formsprog som kunstneren tar utgangspunkt i når han skal uttrykke noe i maleriet.

Ove Harder Finseth i Nøstetangenrommet

4. februar 2021

Tekstilkunsten er mediumsspesifikk.

Drammenskunstnere gjennom 200 år

4. februar 2021

Drammen by feirer 200-års jubileum i 2011. Drammen Kunstforening bidrar til jubileumsfeiringen med utstillingen «Drammenskunstnere gjennom 200 år» som vises i Lychepaviljongen ved Drammens Museum 24. september 2010 til 30. januar 2011.

Christian Skredsvig

4. februar 2021

Christian Skredsvig var født på Modum i 1854. Han var 15 år gammel da han flyttet til Kristiania for å begynne på Den kongelige Tegne- og Kunstskole.

Novemberutstillingen 2010

4. februar 2021

Buskerud Bildende Kunstneres Novemberutstilling er en årlig begivenhet.

Jubileumsutstillingen 2011

4. februar 2021

Utstillingen er i to deler, henholdsvis i de to utstillingsrommene i Lychepaviljongen og hele første etasje i Museumsbygningen.

Charlotte Thiis-Evensen

4. februar 2021

Trær som faller – en 3-skjerms videoinstallasjon

Novemberutstillingen 2011

4. februar 2021

Dag Alveng – Racing

4. februar 2021

Den internasjonalt anerkjente fotografen Dag Alveng (f. 1953) har de
siste ti årene utvidet sitt kunstneriske virke til også å gjelde baneløp
med bil.