DKF – “Visning”

16. februar 2021

Drammen Kunstforenings utstilling, 2004

Andreas Heuch – Kjærlighed haver ingen Ende

16. februar 2021

REFLEKSJONER OVER EN ROKOKKO KARTUSJ  – DEN ALLEGORISKE
IMPULS I ANDREAS HEUCHS INSTALLASJON
KJERLIGHED HAVER INGEN ENDE

Bård Brodersen

16. februar 2021

Bård Brodersen Retrospektiv – Kolorist i virkningsfeltet mellom konstruksjon og kaos
20. mai – 25. september 2005

Nikolai Astrup – Tilhørighet og identitet

16. februar 2021

Novemberutstillingen 2005

16. februar 2021

Diskurs

16. februar 2021

Utstillingen er et bidrag til feiringen av unionsoppløsningen i 1905. Ved å vise svensk og norsk kunst side om side ønsker vi å medvirke til å styrke og videreutvikle de gode kulturrelasjonene mellom våre to granneland.

Ulla-Mari Brantenberg

16. februar 2021

Hva er mer naturlig, men også mer utfordrende, enn å invitere en av Norges ledende glasskunstnere til å stille ut i Soloprosjektet i Nøstetangenrommet?

Hans Martin Øien

16. februar 2021

Hans Martin Øiens (f.1964) skulpturer utgjør et spesielt og høyst originalt bidrag til norsk samtidskunst. Som en av få kunstnere fra sin generasjon er han en skikkelig billedhugger. Selv om han kan støpe gips, smi jern og skjære stein, arbeider han hovedsakelig i tre. Han er en postmoderne kunstner.

Novemberutstillingen 2006

16. februar 2021

Organiske relasjoner

16. februar 2021

Denne gruppeutstillingen tar for seg ulike aspekter som kan knyttes til begrepet organisk. Organisk er forbundet med organisme, d.v.s. det levende liv som hører til dyre- og planteriket. Fremmedord- boken betoner at organismen utgjør et sammenhengende og levende hele bestående av deler som er tett forbundet med hverandre. Kunsthistorien bekrefter at motiv med organisk tilsnitt har vært aktuelle til alle tider. Det er derfor ikke overraskende at dagens kunstnere fortsatt lar seg inspirere til fordypning i en slik tematikk. Dypest sett kan det handle om å utfordre seg selv til å finne adekvate løsninger på det levende og gåtefulle liv.

Carroll Dunham – retrospektiv tegneutstillling

16. februar 2021

Kunstneren Carroll Dunham (f.1949) viser tegninger på denne utstillingen. Utvalget er basert på en gjennomgang av hele hans arkiv over tegninger i lite format. Disse tegningene har en spesiell plass i hans kunstnerskap – som også omhandler maleri, grafikk og skulptur – siden det er i dem utviklingen av idéer, temaer og formspråk enklest kan følges.

Sverre Wyller – The Paterson Project

16. februar 2021

The Paterson Project er et stort anlagt kunstverk som består av 10 store malerier. Sverre Wyller (f.1953) begynte arbeidet med dem i 1992 og det tok ti år å fullføre verket. Dette skyldes at kunstneren bestemte seg for å skape et verk som innebar en forpliktelse og tålmodighet. Da han planla serien satte han opp et sett regler som skulle være styrende for arbeidet. Han skulle lage ett Paterson-bilde mot slutten av hvert av de påfølgende 9 år og de skulle alle ha det samme formatet, bestemt av maksimumsmålene i heisen i hans daværende atelierbygning i bydelen Tribeca i New York.

Hirsch Perlman i Nøstetangenrommet

16. februar 2021

Den Los Angeles baserte kunstneren Hirsch Perlman (f.1960) arbeider i flere medier, fotografi, video, skulptur og performance. Til denne utstillingen er det valgt ut en gruppe av hans videofilmer som vises som projeksjon og syv fotografier fra de siste årene.

Gudbrand Mo

16. februar 2021

Den fargesterke kavalkaden av landskapsbilder viser Gudbrand Mos kunstnerskap og talent. Utstillingen er retrospektiv og dekker tidlige arbeider under studietiden i Stuttgart og Berlin (1956-1963) og helt frem til hans død i 1990.

Leif Stangebye-Nielsen

16. februar 2021

Sølv- og metallkunstneren Leif Stangebye-Nielsen arbeider med korpus. Det vil si objekter med omsluttende former med funksjonelle åpninger, enten det er laget som vase, som kanne, kopper eller skåler og boller.

DKF – “HOMO SUM”

16. februar 2021

Novemberutstillingen 2007

16. februar 2021

Jim Bengston

16. februar 2021

Jim Bengstons fotografiske verk er svært mangfoldig. Jim Bengston (f.1942) er opprinnelig amerikaner, men har siden 1970 vært bosatt i Norge og hatt dette landet som base for arbeidet.