Austad gård

Hjem / Læring / DKS / Austad gård

I dette programmet blir elevene invitert til et besøk på Austad gård. Det har vært gård på dette stedet siden 1300 – tallet, men nåværende hovedbygning er bygget som en lystgård og var ferdig  i 1813.

Vi tar med elevene rundt i huset på Austad gård og får et innblikk i hvordan Peder von Cappelen og hans Maja sitt liv var her. Temaer som kommer opp i formidlingene er arkitektur, stilhistorie, interiør, trelasthandel og litt om flere menneskeskjebner knyttet til stedet. Siden deles elevene i fem grupper, som skal lage hver sin kortfilm knyttet til litterære tekster tilknyttet perioden. Disse tekstene er valgt ut av lærerne og elevene skal ha lest og arbeidet med de på forhånd. Elevene får låne utkledningsklær og rekvisitter av oss. Til slutt blir det filmpremiere.

Videregående skole,  vg2

Kommuner: Drammen

Kontaktperson

Maria Ianke 48 95 75 43

formidling@drammens.museum.no

 

Orienteringsmøte for lærere

-Avtales nærmere.-

Praktisk informasjon

  • For hvem: Programmet er avtalt med Drammen videregående skole vg 2. Andre skoler og trinn kan også bestille tid. Ta kontakt med kontaktperson.
  • Varighet: 1t 20 min
  • Metode: Dialog, gruppearbeid, muntlig fremføring
  • Fag: Norsk
  • Mål: lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold.
  • Lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner

Historie

  • Mål: presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger.
  • Identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger.
  • Gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden.

 

Museumspedagog møter klassen utenfor inngangen til Austad gård.

 

Norsklærerne velger ut tekster fra 1800 -tallet, som kan passe å dramatisere på Austad Gård. Elevene leser og forbereder sin tekst i grupper på skolen og filmer dramatiseringen hos oss. Tilslutt skal vi se på resultatene sammen.

Kjøreplan blir utarbeidet i samarbeid med Jørn Ellingsen ved Drammen videregående skole og videreformidlet til alle norsklærere på trinnet.

Museumsbesøket blir fordelt på uke 11 – 13 i 2022 (15.mars – 30.mars april, unntatt fredager). Max 3 formidlinger pr dag.

Uke 11 - 13