ArkitekTur

Hjem / Læring / DKS / Drammen / ArkitekTur

Hva kan arkitekturen fortelle om tiden den ble bygget?

Vi går gjennom deler av Tollbugata og videre til Drammens Museum for å bli bedre kjent med byens historie. Flere av bygningene er fra 17-og 1800-tallet og eierne var gjerne byens rike handels- og kjøpmenn. Hvordan kan vi se det på husene? Hva forteller de om eierens posisjon og rikdom? Kan vi se forskjeller mellom fasade og bakside? Vi blir kjent med noen viktige kjennetegn for stilene flere av bygningene i Tollbugata er bygget i.

Etter byvandringen får elevene spille på museet, der spørsmålene er hentet fra formidlingen. Klassen får med seg spillet til skolen. 

Barneskole, 5. trinn

Kommuner: Drammen

Kontaktperson

Maria Ianke. 48 95 75 43
formidling@drammens.museum.no

Bytte av dag og tid må gå gjennom kontakperson på Drammens Museum. Orienteringsmøte for lærere utgår på kjente program.

Praktisk informasjon

 • For hvem: 5. trinn Drammen og Frydenhaug skole
 • Varighet: 1 t. 40 min.
 • Metode: dialog, samarbeid, spill i verkstedet.
 • Hva: Byvandring i Tollbugata til Marienlyst og Drammens Museum etterfulgt av spill i verkstedet.
 • Buss: Brandtsgård buss AS, 934 98 678, bramini@online.no  Buss er bestilt av museet. Bussen kommer og henter elevene på skolen ca. 20 minutter før oppsatt tid, dette kan variere. Bussen setter dere av i krysset Neumannsgate – Tollbugata, der vandringen begynner. Danvik og Brandengen får ikke buss pga kort avstand. Dere møter selv opp i krysset Neumanngate – Tollbodgata.

Museumspedagogen møter dere i krysset Neumannsgate – Tollbugata. Dere trenger ikke ta med sekker. Museet står for alt materiell.
Ha klær etter vær! Gåturen med samtale tar ca. 45 min.

Etter spill på museet blir elevene hentet av bussen på Drammens Museum, Marienlyst.

Forankring i Læreplanen

 • Målet er at elevene skal bli bedre kjent med byens historie og hva arkitekturen kan fortelle om tiden og menneskene som levde da.
  Etter 7. trinn i samfunnsfag er et av måla for opplæringa at eleven skal kunne: «utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster.»

Før museumsbesøket

 • Lag en tegning av f.eks. inngangsdøra eller skoleporten, uten å se på den på forhånd. Etterpå kan elevene gå ut og se hvordan den faktisk ser ut. Dette for å bevisstgjøre elevene på hvordan arkitekturen rundt dem ser ut. Evt kan de lage en «korrekt» detaljtegning av det samme motivet etterpå.
 • Snakk om arkitekturen/bygningene i skolens nærmiljø.

Etter museumsbesøket

 • Se filmen «Byhistorisk vandring fra Strømsø til Bragernes med fokus på historie, arkitektur og stilarter». Filmen er på DVDen «Estetikk i det offentlige rom-byhistorik vandring», produsert av Drammen kommune og DKS.
 • Fargelegg tegning av Cappelengården (1767), som du så i Tollbugata under vandringen. Legg merke til detaljene rundt vinduer og dør. Tegn gjerne noe inn i vinduene. Du kan også lime inn mennesker, blomster osv som du har klippet ut fra et blad. Da får du en collage. Tegningen av Cappelengården ligger her og kan printes ut og forstørres. cappelengården skisse_stor
  Materiale: A3-ark, blyant, farger, blad, lim
 • Bruk en kunst- og håndverkstime på å lage lage og fargelegge spillet dere fikk utdelt på museet. Brikker og terning må dere ha selv. Print ut ArkitekTurspørsmålene her:  Spørsmål til ArkitekTurspillet

Den kulturelle Skolesekken Drammens Museum høst 2022

Kjøreplan ArkitekTur 5. trinn Drammen og Frydenhaug skole Drammen

Kontaktperson
Maria Ianke. 48 95 75 46
formidling@drammens.museum.no

Oppsatt tid gjelder ankomst i krysset Neumannsgate / Tollbodgata og avreise Drammens Museum
Bussen henter elevene ca. 20 min før programmet starter.
-Sist oppdatert 17.08.22 MI

Tors 18. aug.
0900 – 1040 Gulskogen (28)
1130 – 1310 Gulskogen (27)

Man 22. aug.
0900 – 1040 Rødskog (16)
1030 – 1210 Rødskog (17)
1150 – 1330 Aronsløkka (18)

Tirs 23. aug.
0900 – 1040 Aronsløkka (17)
1030 – 1210 Aronsløkka (18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1150 – 1330 Skoger (23)

Ons 24. aug.
0900 – 1040  Konnerud (24)
1030 – 1210  Konnerud (25)
1150 – 1330  Konnerud (25)

Tors 25. aug.
studietur Drammens Museum

Man 29. aug.
0900 – 1040
1130 – 1310

Tirs 30. aug.
0900 – 1040  Hallermoen (21)
1030 – 1210 Hallermoen (20)
1150 – 1330 Hallermoen (21)

Ons 31. aug.
0900 – 1040 Åskollen (20)
1030 – 1210 Åskollen (20)
1150 – 1330 Åskollen (19)

Tors 01. sept.
Studietur Drammens Museum

Man 05. sept.
0900 – 1040 Bragernes (21)
1130 – 1310 Bragernes (21)

Tirs 06. sept.
0900 – 1040 Danvik (25) IKKE BUSS
1130 – 1310 Danvik (25) IKKE BUSS

Ons. 07. sept.
0900 – 1040 Fjell (20)
1030 – 1210 Fjell (19)
1150 – 1330 Fjell (18)

Tors 08. sept.
0900 – 1040  Fjell (17)
1130 – 1310 Vestbygda (26)

 Man 12. sept.
0900 – 1040 Brandengen (28) IKKE BUSS
1130 – 1310 Brandengen (28) IKKE BUSS

Tirs 13. sept.
0900 – 1040 Brandengen, velkomstklasse (20)IKKE BUSS
1130 – 1210 Brandengen (29) IKKE BUSS

Ons 14. sept.
0900 – 1040 Øren (20)
1030 – 1210 Øren (21)
1150 – 1330 Øren (21)

Tors 15. sept.
0900 – 1040  Åssiden (25)
1130 – 1310  Åssiden (26)

Man 19. sept.
0900 -1040 Akademiet (Heltberg)
1130 – 1310 Frydenhaug. Avtale med bussen

 

Uke 33 - 38