ArkitekTur

Hjem / Læring / DKS / Drammen / ArkitekTur

Hva kan arkitekturen fortelle om tiden den ble bygget?

Vi går gjennom deler av Tollbugata og videre til Drammens Museum for å bli bedre kjent med byens historie. Flere av bygningene er fra 1700-og 1800-tallet og deres eiere var byens rike handels- og kjøpmenn. Hvordan kan vi se det på husene? Hva forteller husene om eierens posisjon og rikdom? Kan vi se forskjeller på fasade og bakside? Elevene lærer noen viktige kjennetegn for stilene flere av bygningene i Tollbugata er bygget i.

Etter byvandringen får elevene spille et brettspill på museet, der spørsmålene er hentet fra formidlingen. Klassen får med seg spillet til skolen. 

Barneskole, 5. trinn

Kommuner: Drammen

Kontaktperson

Hilde Julsrud. 48 95 75 48
formidling@drammens.museum.no

Bytte av dag og tid må gå gjennom kontakperson på Drammens Museum. Orienteringsmøte for lærere utgår på kjente program.

Praktisk informasjon

 • For hvem: 5. trinn Drammen og Frydenhaug skole
 • Varighet: 1 t. 40 min.
 • Metode: dialog, lek, samarbeid, spill i verkstedet.
 • Hva: Byvandring i Tollbugata til Marienlyst og Drammens Museum etterfulgt av spill i verkstedet.
 • Buss: Brandtsgård buss AS, 934 98 678, bramini@online.no  Buss er bestilt av museet. Bussen kommer og henter elevene på skolen ca. 20 minutter før oppsatt tid. Bussen setter dere av i krysset Neumannsgate – Tollbugata, der vandringen begynner. Danvik og Brandengen får ikke buss pga. kort avstand. Disse skolene møter opp i krysset Neumanngate – Tollbodgata.

Museumspedagogen møter dere i krysset Neumannsgate – Tollbugata. Dere trenger ikke ta med sekker. Museet står for alt materiell.
Ha klær etter vær! Gåturen med samtale tar ca. 45 min.

Etter spill på museet blir elevene hentet av bussen på Drammens Museum, Marienlyst.

Forankring i Læreplanen

 • Målet er at elevene skal bli bedre kjent med byens historie og hva arkitekturen kan fortelle om tiden og menneskene som levde da.
  Etter 7. trinn i samfunnsfag er et av måla for opplæringa at eleven skal kunne: «utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster.»

Podcast om Drammen

Hvis man som lærer er interessert i å lære mer om Drammens historie kan vi anbefale podcasten: Historiske Drammen laget av Jo Sellæg og Camilla Fjeld Gustavsen.

Podkasten Historiske Drammen (buzzsprout.com)

Før museumsbesøket

 • Lag en tegning av f.eks. inngangsdøra eller skoleporten, uten å se på den på forhånd. Etterpå kan elevene gå ut og se hvordan den faktisk ser ut. Dette for å bevisstgjøre elevene på hvordan arkitekturen rundt dem ser ut. Evt kan de lage en «korrekt» detaljtegning av det samme motivet etterpå.
 • Snakk om arkitekturen/bygningene i skolens nærmiljø.

Etter museumsbesøket

 • Se filmen «Byhistorisk vandring fra Strømsø til Bragernes med fokus på historie, arkitektur og stilarter». Filmen er på DVDen «Estetikk i det offentlige rom-byhistorik vandring», produsert av Drammen kommune og DKS.
 • Fargelegg tegning av Cappelengården (1767), som du så i Tollbugata under vandringen. Legg merke til detaljene rundt vinduer og dør. Tegn gjerne noe inn i vinduene. Du kan også lime inn mennesker, blomster osv som du har klippet ut fra et blad. Da får du en collage. Tegningen av Cappelengården ligger her og kan printes ut og forstørres. cappelengården skisse_stor
  Materiale: A3-ark, blyant, farger, blad, lim
 • Bruk en kunst- og håndverkstime på å lage lage og fargelegge spillet dere fikk utdelt på museet. Brikker kan lages av melkekartong korker og terning må dere ha selv. Print ut ArkitekTurspørsmålene her:  Spørsmål til ArkitekTurspillet

Den kulturelle Skolesekken Drammens Museum høst 2023

Kjøreplan ArkitekTur 5. trinn Drammen og Frydenhaug skole Drammen

Kontaktperson
Hilde Julsrud. 48 95 75 48
hsj@drammensmuseum.havdur.design

Oppsatt tid gjelder ankomst i krysset Neumannsgate / Tollbodgata og avreise Drammens Museum
Bussen henter elevene ca. 20 min før programmet starter.

Sist oppdatert 24.07.23 HSJ

Man 21. aug.
0900 – 1040 Gulskogen (25)
1130 – 1310 Gulskogen (26)

Tirs 22. aug.
0900 – 1040 Rødskog (19)
1130 – 1310 Aronsløkka (18)

Ons 23. aug.
0900 – 1040 Aronsløkka (17)
1130 – 1310 Aronsløkka (18)

Tors 24. aug.
0900 – 1040 Konnerud (21)
1030 – 1210 Konnerud (21)
1150 – 1330 Konnerud (21)

Man 28. aug.
0900 – 1040 Skoger (17)
1130 – 1310 Hallermoen (25)

Tirs 29. aug.
0900 – 1040 Skoger (17)
1130 – 1310 Brandengen, velkomstklasse (20) IKKE BUSS

Ons 30. aug.
0900 – 1040 Hallermoen (25)
1130 – 1310 Hallermoen (26)

Tors 31. aug.
0900 – 1040 Åskollen (16)
1030 – 1210 Åskollen (16)
1150 – 1330 Åskollen (17)

Tirs 05. sept.
0900 – 1040 Bragernes (20)
1130 – 1310 Bragernes (21)

Ons 06. sept.
0900 – 1040 Danvik (22) IKKE BUSS
1130 – 1310 Danvik (21) IKKE BUSS

Tors. 07. sept.
0900 – 1040 Fjell (25)
1030 – 1210 Fjell (25)
1150 – 1330 Fjell (24)

Man 11. sept.
0900 – 1040 Vestbygda (17)
1130 – 1310 Vestbygda (17)

Tirs 12. sept.
0900 – 1040 Brandengen (23) IKKE BUSS
1030 – 1210 Brandengen (24) IKKE BUSS
1150 – 1330 Brandengen (23) IKKE BUSS

Onsdag 13. sept.
0900 – 1040 Øren (24)
1130 – 1310 Øren (24)

Man 18 sept.
0900 – 1040 Åssiden                                                                                                                                                                                                                                                                                             1130 – 1310 Åssiden

 

 

Uke 34 - 37