ArkitekTur

Hjem / Læring / DKS / Drammen / ArkitekTur

Hva kan arkitekturen fortelle om tiden den ble bygget?

Vi går gjennom deler av Tollbugata og videre til Drammens Museum for å bli bedre kjent med byens historie. Flere av bygningene er fra 1700-og 1800-tallet og deres eiere var byens rike handels- og kjøpmenn. Hvordan kan vi se det på husene? Hva forteller husene om eierens posisjon og rikdom? Kan vi se forskjeller på fasade og bakside? Elevene lærer noen viktige kjennetegn for stilene flere av bygningene i Tollbugata er bygget i.

Etter byvandringen får elevene spille et brettspill på museet, der spørsmålene er hentet fra formidlingen. Klassen får med seg spillet til skolen. 

Barneskole, 5. trinn

Kommuner: Drammen

Kontaktperson

Maria Ianke  Tlf. 48 95 75 46
formidling@drammens.museum.no

Bytte av dag og tid må gå gjennom kontakperson på Drammens Museum. Orienteringsmøte for lærere utgår på kjente program.

Praktisk informasjon

 • For hvem: 5. trinn Drammen og Frydenhaug skole
 • Varighet: 1 t. 40 min.
 • Metode: dialog, lek, samarbeid, spill i verkstedet.
 • Hva: Byvandring i Tollbugata til Marienlyst og Drammens Museum etterfulgt av spill i verkstedet.
 • Buss: Brandtsgård buss AS, 934 98 678, bramini@online.no  Buss er bestilt av museet. Bussen kommer og henter elevene på skolen ca. 20 minutter før oppsatt tid. Bussen setter dere av i krysset Neumannsgate – Tollbugata, der vandringen begynner. Danvik og Brandengen får ikke buss pga. kort avstand. Disse skolene møter opp i krysset Neumanngate – Tollbodgata.

Museumspedagogen møter dere i krysset Neumannsgate – Tollbugata. Dere trenger ikke ta med sekker. Museet står for alt materiell.
Ha klær etter vær! Gåturen med samtale tar ca. 45 min.

Etter spill på museet blir elevene hentet av bussen på Drammens Museum, Marienlyst.

Forankring i Læreplanen

 • Målet er at elevene skal bli bedre kjent med byens historie og hva arkitekturen kan fortelle om tiden og menneskene som levde da.
  Etter 7. trinn i samfunnsfag er et av måla for opplæringa at eleven skal kunne: «utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster.»

Podcast om Drammen

Hvis man som lærer er interessert i å lære mer om Drammens historie kan vi anbefale podcasten: Historiske Drammen laget av Jo Sellæg og Camilla Fjeld Gustavsen.

Podkasten Historiske Drammen (buzzsprout.com)

Før museumsbesøket

 • Lag en tegning av f.eks. inngangsdøra eller skoleporten, uten å se på den på forhånd. Etterpå kan elevene gå ut og se hvordan den faktisk ser ut. Dette for å bevisstgjøre elevene på hvordan arkitekturen rundt dem ser ut. Evt kan de lage en «korrekt» detaljtegning av det samme motivet etterpå.
 • Snakk om arkitekturen/bygningene i skolens nærmiljø.

Etter museumsbesøket

 • Se filmen «Byhistorisk vandring fra Strømsø til Bragernes med fokus på historie, arkitektur og stilarter». Filmen er på DVDen «Estetikk i det offentlige rom-byhistorik vandring», produsert av Drammen kommune og DKS.
 • Fargelegg tegning av Cappelengården (1767), som du så i Tollbugata under vandringen. Legg merke til detaljene rundt vinduer og dør. Tegn gjerne noe inn i vinduene. Du kan også lime inn mennesker, blomster osv som du har klippet ut fra et blad. Da får du en collage. Tegningen av Cappelengården ligger her og kan printes ut og forstørres. cappelengården skisse_stor
  Materiale: A3-ark, blyant, farger, blad, lim
 • Bruk en kunst- og håndverkstime på å lage lage og fargelegge spillet dere fikk utdelt på museet. Brikker kan lages av melkekartong korker og terning må dere ha selv. Print ut ArkitekTurspørsmålene her:  Spørsmål til ArkitekTurspillet
 • Spillet som klassen får kan dere bruke i alle fag! Lag egne spørsmålskort til engelsk, matte etc. Klassen kan deles i to og gruppene kan lage spørsmål til hveandre eller lærer lager spørsmål til elevene.

Den kulturelle Skolesekken Drammens Museum høst 2024

Kjøreplan Arkitektur 5. trinn Drammen

Kontaktperson: Maria Ianke. mi@drammens.museum.no. Tlf.: 48957546

Oppsatt tid gjelder ankomst i krysset Neumannsgate / Tollbodgata og avreise Drammens Museum.
Bussen henter elevene fra sentralt i Drammen ca. 20 min før programmet starter og de som bor i tidligere Nedre Eiker og Svelvik blir hentet ca. 30 min før programmet starter. Brandtsgård buss AS: 934 98 678

Sist oppdatert 2.5.2024 MI

Tirs 20. aug.
0900 – 1040 Øren (20)
1130 – 1310 Øren (20)

Ons 21. aug.
0900 – 1040 Øren (24)
1130 – 1310 Rødskog (18)

Tors 22. aug.
0900 – 1040 Konnerud (17)
1030 – 1210 Konnerud (18)
1150 – 1330 Konnerud (19)

Man 26. aug.
0900 – 1040 Brandengen (22) IKKE BUSS
1130 – 1310 Frydenlyst (12) IKKE BUSS

Tirs 27. aug.
0900 – 1040 Brandengen (22) IKKE BUSS
1130 – 1310 Brandengen (22) IKKE BUSS

Ons 28. aug.
0900 – 1040 Brandengen (23) IKKE BUSS
1130 – 1310 Brandengen, velkomstklasse (20) IKKE BUSS

Tors 29. aug.
0900 – 1040 Hallermoen (21)
1030 – 1210 Hallermoen (22)
1150 – 1330 Hallermoen (22)

Man 2. sept.
0900 – 1040 Åskollen (20)
1130 – 1310 Frydenhaug

Tirs 3. sept.
0900 – 1040 Åskollen (20)
1130 – 1310 Åskollen (20)

Ons 4. sept.
0900 – 1040 Aronsløkka (24)
1130 – 1310 Aronsløkka (24)

Tors 5. sept.
0900 – 1040 Danvik (25) IKKE BUSS
1030 – 1210 Danvik (22) IKKE BUSS
1150 – 1330 Montessori (21) IKKE BUSS

Man. 9. sept.
0900 – 1040 Bragernes (22)
1130 – 1310 Bragernes (23)

Tirs 10. sept.
0900 – 1040 Vestbygda (18)
1130 – 1310 Vestbygda (19)

Ons 11. sept.
0900 – 1040 Gulskogen (26)
1130 – 1310 Gulskogen (26)

Tors 12. sept.
0900 – 1040 Fjell (17)
1030 – 1210 Fjell (16)
1150 – 1330 Fjell (18)

Man 16. sept.
0900 – 1040 Åssiden (23)
1130 – 1310 Åssiden (239

Tirs 17. sept
0900 – 1040 Skoger (27)
1130 – 1310 Åssiden (23)

Ons 18. sept OBS!
0900 – 1040 Tangen (13)
1030 – 1210 Krokstad (22)

Tors 19. sept. OBS!
0900 – 1040 Tømmerås (25)
1030 – 1210 Krokstad (22)
1150 – 1330 Krogstad (22)

Man 23. sept. OBS!
0900 – 1040 Tømmerås (24)
1030 – 1210 Krokstad (22)

Tirs 24. sept.
0900 – 1040 Mjøndalen (24)
1130 – 1310 Mjøndalen (24)

Ons 25. sept.
0900 – 1040 Mjøndalen (24)
1130 – 1310 Mjøndalen (24)

Tors 26. sept. OBS!
0900 – 1040 Solberg (25)
1030 – 1210 Solberg (24)
0900 – 1040 Solberg (25)

HØSTFERIE

Man 7. okt OBS!
0900 – 1040 Stenseth (28)
1030 – 1210 Åsen (29)
1150 – 1330 Steinberg (26)

Tirs 8. okt
0900 – 1040 Akademiet Drammen
1130 – 1310 Rosendal

 

 

Uke 34 - 41