Å lese et bilde

Hjem / Læring / DKS / Å lese et bilde

I dag blir vi bombardert med bilder og det er viktigere enn noen gang å kunne lese bilder og være kritisk til det man ser. Gjennom dialogbasert formidling og praktiske oppgaver skal elevene lære en konkret fremgangsmåte for å lese bilder. Sammen ser vi på flere malerier fra ulike perioder i kunsthistorien og stiller spørsmål som: Hva ser du? Hvordan er bildet komponert? Hva er blikkfanget? Hva er sammenhengen mellom tittel og verk og hva kan bilde si oss om tiden det ble laget i? I analysen plukker vi bildene fra hverandre for tilslutt å få en større forståelse av bildet.

Etter formidlingen skal elevene i grupper bruke de samme spørsmålene til å analysere og tolke hvert sitt maleri. Tilslutt skal det de kommer frem til presenteres for resten av klassen.

Drammens Museum har et samarbeid med Drammen videregående skole der vi tilbyr 3 skoleprogram. «Å lese et bilde» er knyttet opp til norskfaget. Andre skoler kan også benytte seg av dette tilbudet. Da må det bestilles på forhånd.

 

Kontaktperson:

Maria Ianke
tlf: 48957546
formidling@drammens.museum.no

Museumsbesøket for Drammen videregående skole blir fordelt på uke 43-47 (26.okt- 22.november, foruten fredagene). Max 3 formidlinger på en dag.

Skoleprogrammet «1900 – tallet» for vg 3 er i de samme ukene. Perioden deles opp i to, med ett program først og det andre etterpå.  Kjøreplanen for programmet bør være klart i god til før oppstart.

 

uke 43-47