Å lese et bilde

Hjem / Læring / DKS / Å lese et bilde

I dag blir vi bombardert med bilder og det er viktigere enn noen gang å kunne lese bilder og være kritisk til det man ser. Gjennom dialogbasert formidling og praktiske oppgaver skal elevene lære en konkret fremgangsmåte for å lese bilder. Sammen ser vi på flere malerier fra ulike perioder i kunsthistorien og stiller spørsmål som: Hva ser du? Hvordan er bildet komponert? Hva er blikkfanget? Hva er sammenhengen mellom tittel og verk og hva kan bilde si oss om tiden det ble laget i? I analysen plukker vi bildene fra hverandre for tilslutt å få en større forståelse av bildet.

Etter formidlingen skal elevene i grupper bruke de samme spørsmålene til å analysere og tolke hvert sitt maleri. Tilslutt skal det de kommer frem til presenteres for resten av klassen.

Drammens Museum har et samarbeid med Drammen videregående skole der vi tilbyr 3 skoleprogram. «Å lese et bilde» er knyttet opp til norskfaget. Andre skoler kan også benytte seg av dette tilbudet. Da må det bestilles på forhånd.

 

Kontaktperson:

Hilde Julsrud
tlf: 48957543
formidling@drammens.museum.no

-Kjøreplan blir utarbeidet i samarbeid med Jørn Ellingsen ved Drammen videregående skole og videreformidlet til alle historielærere på trinnet.-

Museumsbesøket for Drammen videregående skole blir fordelt fra 31. okt. – 10 nov. Max 3 formidlinger på en dag og ingen formidlinger fredagene.

 

 

uke 44-45