Å lese et bilde

Hjem / Læring / DKS / Å lese et bilde

Vi blir eksponert for store mengder synsinntrykk hver dag og det er viktigere enn noen gang å kunne lese bilder og å være kritisk til det man ser. Gjennom dialogbasert formidling og praktiske oppgaver skal elevene lære en konkret fremgangsmåte for å lese bilder. Sammen ser vi på flere malerier fra ulike perioder i kunsthistorien og stiller spørsmål som: Hva ser du? Hvordan er bildet komponert? Hva er blikkfanget? Hva er sammenhengen mellom tittel og verk, og hva kan bildet si oss om tiden det ble laget i? Med utgangspunkt i svarene og det vi vet om bildets kontekst og kunstner kan vi tolke bildene.

Etter formidlingen skal elevene i grupper bruke de samme spørsmålene til å analysere og tolke hvert sitt maleri. Elevene presenterer gruppevis hvert sitt bilde for resten av klassen.

Drammens Museum har et samarbeid med Drammen videregående skole der vi tilbyr 2 skoleprogram. «Å lese et bilde» er knyttet opp til norskfaget. Andre skoler kan også benytte seg av dette tilbudet. Da må det bestilles på forhånd.

 

Kontaktperson:

Maria Ianke
tlf: 48957546
mi@drammens.museum.no

-Kjøreplan blir utarbeidet i samarbeid med Jørn Ellingsen ved Drammen videregående skole og videreformidlet til alle historielærere på trinnet.-

Museumsbesøket for Drammen videregående skole blir fordelt fra 23. nov. – 7. des. Maks tre formidlinger på en dag og ingen formidlinger på fredager.

 

 

uke 47-49