1900 – tallet

Hjem / Læring / DKS / 1900 – tallet

Dette programmet er todelt, først med dialogbasert formidling i utstillingen «1900- tallet. Gjenstander for det moderne liv» etterfulgt av en praktisk del i museets verksted, hvor elevene designer og lager en stol i miniatyrformat.

Museets nye faste utstilling «1900- tallet. Gjenstander for det moderne livet» viser kunsthåndverk, kunstindustri og industriell design fra slutten av 1800-tallet og frem til vår egen tid. Dette er gjenstander som har bragt ny form inn i hjemmene til 1900-tallets moderne mennesker. 

Har tiden en form? Vi vil se på hvordan de tingene vi har omgitt oss med de siste drøye hundre årene har skiftet form og bruk ettersom samfunnets produksjonsformer og livsformer har endret seg.

Denne utstillingen bygger videre på folkekunstens og kirkekunstens «Gjenstander for livet», Nøstetangenrommet og «Glimmer og gavn» – utstillinger som nå kan oppleves i 2. etasje i museumsbygningen. Den siste delen av denne gjenstandshistorien starter i den tiden da gjenstander gikk over fra å være ting som ble bestilt og brukt og fulgte familier til en tid da gjenstander ble varer, designet for masseproduksjon og omsatt i et generelt og anonymt marked. Vi vil se på noen hovedtrekk ved denne industrielle revolusjonen og se på hvillke konsekvenser den fikk for sosiale forhold i det norske samfunnet, næringsutvikling og ikke minst hva dette gjør med vareproduksjonen og formen på gjenstandene.

Her er gjenstander fra blant annet Art & Crafts perioden og Wiener Werkstätte over til Funksjonalisme, Scandinavian Design og postmodernisme og helt frem til vår egen tid med drammensbaserte glasskunstneren Kari Ulleberg og Norway Says. Med denne utstillingen gir vi også 1900-tallet et ansikt. Utstillingen vil vise at Drammen som en havneby aldri har vært provinsiell, men alltid har vært et bindeledd mellom bygdene innover i landet og samtidig internasjonalt orientert med sterke forbindelser til Europa og verden.

Workshop
I utstillingen har vi fokus på hvordan stolen har endret form gjennom 1900- tallet. I workshop skal elevene lage en skisse til en stol de har lyst å lage, gjerne inspirert av stolene vi har sett på sammen. Vi legger fram masse forskjellige materialer og lar elevene jobbe selvstendig med å lage en miniatyrstol av skissen sin.

Videregående skole,  vg3

Kommuner: Drammen

Kontaktperson

Maria Ianke: 49 85 75 46

formidling@drammens.museum.no

 

Praktisk informasjon

 • For hvem: Videregående skoler kan bestille tid. Ta kontakt med kontaktperson.
 • Varighet: 1t 30 min
 • Metode: Dialog, gruppearbeid, praktisk oppgave.

-Museumspedagogen møter klassen, utenfor Museumsbygningen-

Kunnskapsløftet:

Vi vil komme innom disse målene fra faget historie:

 • reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden
 • gjøre rede for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers liv
 • vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger

Forslag til etterarbeid

 1. Elevene presenterer stolen sin for de andre elevene i klassen.
 2. Hvem er målgruppen til din stol?
 3. Hvilken type stol har du har laget?
 4. Hvilken periode/stil har du blitt inspirert av?
 5. Hvilke materiale har du brukt?
 6. Man kan lage en facebookgruppe der elevene legger ut bilder av den stolen de har laget og presenterer stolen der. Her inne kan de andre elevene kommentere hverandres stoler.
 7. Man kan lage en tidslinje med bilder av stoler fra ulike perioder/stiler. Så kan elevene plassere sin stol der de mener den passer inn og begrunne hvorfor.
 8. Elevene kan skrive om et funkisbygg i Drammen.

-Kjøreplan blir utarbeidet i samarbeid med Jørn Ellingsen ved Drammen videregående skole og videreformidlet til alle historielærere på trinnet.-

Museumsbesøket blir fordelt på datoene 22. jan. – 6.febr , foruten fredagene. Max 3 formidlinger på en dag.