Camilla Luihn er tildelt Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond for verket «Det som blir igjen». Astrid Sleire er tildelt Finn Erik Alsos’ minnepris for for verkene «Flak – Grønt» og «Flak – Rosa og rødt», og Masoud Alireza mottar NKs debutantpris for verket «Untitled».

Dette er prisvinnerne i Årsutstillingen 2022

Nå er prisutdelingen for Årsutstillingen 2022 gjennomført, og vi kan avsløre at Camilla Luihn er tildelt Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond for verket «Det som blir igjen». Astrid Sleire er tildelt Finn Erik Alsos’ minnepris for for verkene «Flak – Grønt» og «Flak – Rosa og rødt», og Masoud Alireza mottar NKs debutantpris for verket «Untitled».

Kunsthåndverksprisen overrekkes kunstneren bak det mest markante verket på Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling. Vinneren premieres med 200 000 kroner og mottar tilbud fra RAM Galleri i Oslo om utstillingsplass høst/vinter påfølgende år. I år gikk Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond til Camilla Luihn for verket Det som blir igjen (2022). 

Verket tar form som en installasjon bestående av en myriade av objekter. Her ligger håndformede emaljerte kobberfigurer side om side med funnede objekter. Et fiseskjelett, en brun banan, en peanøtt, et fuglehode, en røyk, en kvittering osv. Sammen former de en detaljrik og fasinerende installasjon. Objektenes hverdagslige motiver står i kontrast til deres materialitet som vakre, delikate emaljebrosjer. Hver for seg har de en dekorativ bruksverdi, men samlet former de en helhetlig installasjon, som kan stilles ut på museer og i gallerier. Les hele juryens begrunnelse her.

Camilla Luihn (1968) bor og arbeider i Oslo og fullførte sin MA fra KHIO i 1994. Hun har en omfattende karriere med separatutstillinger og en rekke gruppeutstillinger i Norge og internasjonalt, og verkene hennes er representert i de store offentlige samlingene i Norge. I 2014 initierte Luihn kunstnergruppen ARKIVET, og hun grunnla og er redaktør for Norsk metall- og smykkekunstnerregister (NOMEKURE). Luihn kombinerer sitt atelier i Kirkeristen i Oslo med visningsrommet Portabel, som viser utstillinger med norske og internasjonale kunstnere, og har siden 2019 vært ansatt som høyskolelektor ved KHiO, fagområde metall og smykkekunst.

Finn Erik Alsos’ minnepris til Astrid Sleire
Minneprisen skal gå til kunstneren bak et verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling i vedkommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltet for øvrig. Gjennom hele kunstnerskapet skaper årets vinner av Finn Erik Alsos’ minnepris en semantikk som er med på å dra fagfeltet framover. Juryen er stolt over å kunne tildele prisen til Astrid Sleire for verkene Flak – Grønt og Flak – Rosa og rødt (2022).

Verkene er satt opp som komposisjoner, som et samspill mellom individuelle former som sammen holder en romlig samtale. Formene blir som billedlige skrifttegn med en egen formal grammatikk. Rekkefølge, avstand, forskyvning og dybde tilfører rytme og følger en egen syntaks. Kantene, glasuren, fargene og mattheten støtter den formale komposisjonen og gir formene forskjellige funksjoner i setningen. Les hele juryens begrunnelse her.

Astrid Sleire (1961) har hovedfag i keramikk fra Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen i 1988 og har deltatt med arbeider på inviterte og juryerte utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Hun jobber med abstrakte skulpturer i leire som skal kunne gi assosiasjoner til et fundamentalt og konkret landskap. Arbeidene kan sees på som fragmenter som refererer til omgivelser i forandring, til det som forblir uferdig, men stadig er under utvikling. Arbeidene er innkjøpt av institusjoner og museer, og hun har utført flere offentlige utsmykkingsoppdrag. Til daglig arbeider hun i sitt atelier på Kunstnerverksteder cs55 og som førsteamanuensis på fordypningsområdet keramikk og leire, Kunstakademiet– Institutt for samtidskunst, KMD, UiB.

Debutantprisen til Masoud Alireza
Debutantprisen går til en kunstner som ikke tidligere har deltatt i Årsutstillingen, for det debutantverket i utstillingen som juryen mener står sterkest med hensyn til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans. Norske Kunsthåndverkeres debutantpris gikk i år til Masoud Alireza for verket Untitled (2021).

Verket har en sterk fysisk tilstedeværelse. Den umiddelbare opplevelsen er emosjonell og nærmest litt urovekkende der det svever foran oss og gjør omgivelsene atmosfæriske og underlige. Opplevelsen er tvetydig, for verket framstår både som hardt og definert og som lett og bevegelig på samme tid. Det holder seg i et balansepunkt mellom det massive og det flyktige – mye på grunn av at det ikke er åpenbart hvilket materiale vi har med å gjøre. Verket trigger nysgjerrigheten og inviterer til undring. Les hele juryens begrunnelse her.
Masoud Alireza (1985) er en uavhengig kunstner, aktivist og forfatter med base i Bergen. Han ble født i Teheran, Iran, i 1985 og gikk ut med MFA fra KMD, UiB, i 2018. Han anser den iboende funksjonen og grensene i materialet, slik som i grafitt og papir, som utgangspunktet for form. Gjennom sitt arbeid utfordrer han grensen mellom tredimensjonalt rom og todimensjonal persepsjon, med ønske om å fremkalle en førspråklig estetisk opplevelse og transformere verket til en arena for møter med naturkrefter. Han stilte nylig ut ved Nye_bokboden og Hordaland Kunstsenter i Bergen, og har tidligere undervist ved Elmo Farhang-universitetet og stilt ut i Teheran og i Berlin.

Se også...