Finn Schjøll på museets havedag

23. mai 2016

Finn Schjøll holdt et forrykende blomstershow på museets havedag 22. mai. Publikum klappet og lo så tårene trillet! Det var ellers god stemning blant utstillere og i barneverkstedene.

Museumsbygningen blir endelig satt i stand

26. april 2016

Museet er i gang med fasaderenovering av museumsbygningen påbegynt i 1924 og sto ferdig i 1930. Bygningen vil etter fasaderenoveringen fremstå i fordums prakt.

Kunstkritikk på sparket!

25. februar 2016

Konseptet er inspirert av kokke- og musikkprogrammer på tv. Vi har arrangert to kvelder med dette konseptet og opplever at publikum synes dette er både lærerikt og underholdende.

Danmarks designhelt til Drammen

4. februar 2016

Kay Bojesen er forbundet med «humøret i dansk design» og gav liv til den sjarmerende treapen
som smykker mang et norsk hjem i dag. Nå presenteres den største utstillingen av hans produkter utenfor Danmark noensinne på Drammen Museum.

Pressemelding – Styrking av Friluftsmuseet på Marienlyst

6. november 2015

Parken som idé

5. november 2015

Det er veldig lite som vi mennesker kan si at er umiddelbart gitt og uavhengig av hvordan vi har utviklet modeller og tankestrukturer for å kunne forstå og forholde oss til omgivelsene. Både kunst- og kulturhistorien (med stilene) og naturen fremstår i vår kultur som idèer. Selv naturen fremstår for oss som noe formidlet, tolket, allerede formgitt.

Arbos nyklassiske park på Marienlyst

5. november 2015

Haver og parker er kulturminner. I et museums eie og forvaltning er disse definert som kulturhistoriske gjenstander som krever en enda tettere oppfølging enn bygninger.

MUSEET

9. juni 2015

Publikasjon – Crossroads

2. desember 2014

Ny teknologi bidrar til et rikere museumsbesøk

28. februar 2013

Kunstporten er et resultat av et unikt samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Munch-museet, Henie Onstad Kunstsenter, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Drammens Museum og Astrup Fearnley Museet.