Dette er prisvinnerne i Årsutstillingen 2022

21. september 2022

What Looks Good is a Joy Forever

13. juni 2022

MUSEET 2022

28. april 2022

Åsmund Thorkildsen slutter i sommer

20. april 2022

Birgit Hagen – Einsamt hjarta

7. april 2022

Tilbake til naturen – Lystgården Marienlyst i Drammen

1. november 2021

3 Positions – 29 Situations

30. september 2021

Hvem er Holmsbu-Kristus? – En studie i bilder og billedtolkning

30. september 2021

What Looks Good is Still Good

27. september 2021

Gulskogen gård – viktig bygningsvern fortsetter i 2021

15. april 2021

Drammens Museum har fått et viktig tilskudd til fredete bygg fra Viken fylkeskommune på vegne av Riksantikvaren 2021. I tillegg har museet fått en betydelig tildeling fra Stiftelsen UNI.

Urtebed på Hallingtunet

14. april 2021

Våren 2020 fikk vi til et samarbeid med Jasmin kvinnenettverk, ressurssenter for kvinner som ønsket en meningsfull aktivitet en gang i uken. Ideen om et eget urtebed som de kunne planlegge og stelle i fellesskap var et sterkt ønske fra kvinnene og det klarte vi å få på plass i juni 2020.

Dale Chihuly Drammens Museum Chandelier

21. april 2011