Austad Gård park

Hjem / Museet / Arenaer / Lokasjoner / Hager og parker / Austad Gård park

Parken på Austad Gård skiller seg ut fra de formale, geometriske havene ved at parken der ligger på en kolle, med naturlig fall.

Hovedhuset er klassisk tidlig 1800-talls, mens påbygget mot gårdsplassen er nybarokk. Austad Gård var del av et stort gårdsanlegg med driftsbygninger på sydsiden av hus og gårdsplass. Plassen syd for inngangen er en såkalt «House court» og den er omgitt av en rettlinjet, rettvinklet trerekke. Den fabelaktig effektfulle alléen har i dag ingen logisk sammenheng med huset og gårdsanlegget, men den tegner en tydelig, naturlig kurve langs den forhøyning i landskapet som danner et naturgitt grunnlag for en gang- og kjørevei.  

At idealene bak denne enkle haven er landskapshavens forsøk på å fremheve en organisk og romantisk/malerisk «naturlighet» ser vi av hvor sømløst den glir over i Bikkjestykket. Det er stedets topografi som her blir styrende for parkformen.

Åpningstider:
Parken er åpen hver dag hele året.

Se også...

Ingen å vise akkurat nå...