Faglige henvendelser ved Drammens Museum

Generelt

Drammens Museums samlinger av gjenstander, kunstverker, historiske bygninger og gårdsanlegg dekker de fleste aspekter av norsk kulturarv. Museet har en stor fotosamling, et kulturhistorisk arkiv og et stort fagbibliotek.
Gjenstandssamlingen består av omkring 50,000 registreringsnummer, og omfatter kulturhistorisk materiale av alle slag, kunstverk, møbler, redskaper, tekstiler fra Drammen, Buskerud fylke og andre deler av landet og verden. Hovedtyngen av materialet ligger på 17-1800-tallet. Museet har viktige samlinger av gammelt norsk glass (Nøstetangen), fajanse, malte prospekter fra Drammen. En del av gjenstandene er utstilt permanent på gårdsanleggene Marienlyst, Gulskogen og Austad. Omtrent 5% av samlingen er til enhver tid utstilt.
Det er mulig å besøke bibliotek og arkiv i museets åpningstid. For å få hjelp er det best å ta kontakt på forhånd. Det er mulig å få tilgang til å se på gjenstander som ikke er utstilt. Dette må avtales på forhånd, og etter skriftlig henvendelse.

Retningslinjer

Publikum som er interessert i å se spesielle gjenstander i samlingen, må sende oss et brev eller en mail.

Forespørsel om en gjenstand vil normalt besvares i løpet av 15 arbeidsdager.
Det gis kun tilgang ved skriftlige henvendelse på museets formular. Museet vil bekrefte avtale så raskt som mulig. Alle praktiske avtaler må gjøres på forhånd.
Publikum som foretar en henvendelse vil bli gitt anledning til å se gjenstanden, hvis dette er mulig, i løpet av 30 arbeidsdager.
Den som foretar henvendelsen vil få tilgang til å se all relevant skriftlig informasjon som ikke er klausulert eller konfidensiell.
I tilfeller der det er ønske om å se gjenstander på en bestemt dato, må henvendelsen gjøres i god tid.
Ingen fotografering kan foretas av gjenstander uten etter spesiell tillatelse fra museet.

Retningslinjer for fotografering

Drammens Museum har en stor samling foto av gjenstander i samlingene. Kopier kan besørges ved henvendelse. Ingen kopier vil distribueres uten kontrakt om anvendelse av bildet.
Alle henvendelse om foto skal gjøres skriftlig
Museet kan besørge digitale kopier fra arkivmateriale på henvendelse
Alle henvendelser om fotografier vil normalt besvares innen 15 arbeidsdager.
Kopier av foto vil normalt besørges i løpet av 15 arbeidsdager etter mottatt henvendelse.