Åsmund Thorkildsen 
Direktør
32 20 09 30
post@drammens.museum.no

Eivor Winther Sunesen 
Økonomi og administrasjonsleder
32 20 09 30/ 408 54 461
ews@drammens.museum.no
 

Hilde Julsrud
Museumspedagog
489 57 548
hsj@drammens.museum.no
 

Ida M. Klingvall
Prosjekt -  og arrangementskoordinator
476 06 359
ida.klingvall@drammens.museum.no

John Ivar Thun 
Driftstekniker
911 58 956
Ji.thun@drammens.museum.no
 

Margit Kristine Opheim 
Ansvarlig Lychepaviljongen
32 20 09 41
mko@drammens.museum.no
 

Maria Ianke 
Museumspedagog
489 57 546
mi@drammens.museum.no

Marianne Hylbak
Fagansvarlig samlingsforvaltning
454 50 164
mh@drammens.museum.no

Mikkel B. Tin
Sjefskonservator - forsker og kurator
489 57 534
mbt@drammens.museum.no

Nancy K. Nyrud 
 Samlings- og utstillingskoordinator
 489 57 547
 Nancy.nyrud@drammens.museum.no
 

Turid Delerud
Prosjektleder Holmsbu Billedgalleri
32 79 35 48
Turid.delerud@drammens.museum.no