Historisk

Brannslukning

BRANNSLUKNING En av grunnene til at brannkorpset i Drammen var maktesløse i møte med den store bybrannen var primitiv brannsluknings- teknologi. Mye av materiellet hadde vært brukt dagen før da […]

Historisk

Noen brannhistoriske fakta

NOEN BRANNHISTORISKE FAKTA Følgende større bygninger og funksjoner ble flammens rov den 12. juli 1866: Bragernes kirke, Prestegården, apoteket, fengslet, rådhuset, telegrafen, vippebroen og brohuset, sparebanken, Drammen kreditkasse, teateret, børsen, […]