Kulturkvelder høsten 2019

Onsdag 16. oktober kl. 19.00

Marta Norheim om samtidslitteraturen.

Onsdag 20. november kl. 19.00

Bernt Hagtvet om fremveksten av totalitære systemer og ideologier.