HALLINGTUNET

Utstilling på Rueloftet
6. juni til 27. september

Hver dag kl. 11.00–15.00

Gratis inngang

Åpne stuer på Hallingtunet

Museumsverter ønsker velkommen på søndager kl.  11:00-15:00 fra 6.juni til 6. september

Innsyn gjennom døråpningene hver dag
kl. 11.00–15.00. Gratis inngang