Program for høsten vil bli publisert her. Følgende onsdager er reservert Folkeakademiet i Drammen.

Onsdag 28. august

Onsdag 11. september

Onsdag 9. oktober

Onsdag 6. november

Onsdag 4. desember