Meny

Dialogbasert formidling

Alle elever på 4. trinn kommer i disse dager på en dialogbasert formidling i utstillingen Kåre Øijord - En mann, hans tid og hans landskap. Deretter jobber elevene med å formidle tunge, triste og glade og lette tanker med aquarellemaling.

Låven fra Straumen er nå ferdig restaurert

Drammens Museum, Friluftsmuseet på Bragernesåsen, Drammen

 

Låven fra Straumen i Nore er ferdig restaurert med flere omfattende og nødvendige utbedringer. Tradisjonshåndverkerne Audun Eken, Eivind Vinger og Thomas Løken har restaurert laftebygningen som nå er sikret for fremtiden.

Toenstua, fra Svene i Flesberg, er istandsatt nå som taket er restaurert og det er foretatt viktig dreneringsarbeid rundt bygningen. TG tradisjonshåndverk AS med Tonny Gundersen og Tom Ivar Jæger har gjennomført bygningsvernsarbeidet på den fredete stua.

Tradisjonshåndverkere har jobbet iherdig siden september 2020 for å kunne ferdigstille de to bygningene til jul. Og museet er veldig fornøyd med resultatet.

Museet er svært takknemlig for betydelig økonomisk støtte til bygningsvernarbeidet. Drammen kommune har gitt ekstraordinære tilskudd til vedlikehold 2019-2020 og Viken fylkeskommune har tildelt midler for istandsettingsprogram for kulturhistoriske bygninger.

Friluftsmuseets venner har også bidratt med verdifull dugnadsinnsats på disse prosjektene og er en god samarbeidspartner for museet.

Museet har engasjert en bygningsrådgiver arkitekt Nils Friis, med spesialisering på Numedalslåver, for å sikre god prosjektering og faglig støtte for tradisjonshåndverkerne underveis.

Restaureringsprosjektet har også gitt andre viktige og positive ringvirkninger for bygningsvernsmiljøet i regionen. Under Kulturminnedagene september 2020 holdt Fortidsminneforeningen, i samarbeid med museet, et kurs for lokale håndverkere i restaureringslaft. Kurset ble lagt til Låve fra Straumen og ble formidlet av tradisjonshåndverker Audun Eken, og Ivar Jørstad fra Bygningsvernsenteret, og sikret viktig kunnskapsoverføring om valg av tømmer, behandling av tømmer, lafting og restaureringslaft.

Museets formidler Anna Piquer i Prats har fulgt det pågående arbeidet gjennom høsten og dokumentert både restaureringsarbeidet og restaureringslaftekurset med bilder, film og samtaler med håndverkerne.  Hun har produsert en digital formidling, med tre filmer, som blir lansert på museets hjemmeside i dag.

Løs en oppgave i Novemberutstillingen og få en gratis juleverkstedpose. 

Gratis for alle barn.

Kjøp av poser utenom kr 25,-

NOVEMBERUTSTILLINGEN 2020 - digital samtale

Digital utstillingsåpning

MarienlystLychepaviljongen


DIGITAL SAMTALE mellom kunstner og styremedlem i Buskerud Bildende Kunstnere Yola Tsolis og direktør Åsmund Thorkildsen der vi spør;
Hvilken rolle kan kunsten spille i en koronatid?
Midt i koronatiden åpner Buskerud Bildende Kunstnere sin årlige Novemberutstillingen 2020, men vi kan dessverre ikke arrangere utstillingsåpningen som planlagt da det ikke er tillatt å samle mennesker innendørs i henhold til Drammen kommunes forskrift § 1 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Dette omfatter blant annet b) Museer. Museet holder stengt så lenge disse retningslinjene gjelder i Drammen. Unntatt fra regel om stenging, jfr §1 andre ledd gjelder blant annet f) gallerier og annen utsalg av kunst.
Novemberutstillingen er en årlig salgsutstilling som viser både etablerte kunstnere og debutanter. Utstillingene er en viktig salgsarena for kunstnere der vi forestår formidling av salget. Vi holder salgsutstillingen åpen fra torsdag 19. november med ekstra vakthold og adgangskontroll, selv om museet for øvrig holdes stengt.
Museet tar smittevernregler på alvor og er sikker på at vi kan opprettholde trygge rammer for kunstsalget.
 

Hvordan kom action painting til Drammen?

Vi har invitert drammensforfatteren Kristan Klausen til samtale med direktør Åsmund Thorkildsen. I Kristian Klausens seneste roman Døden i arbeid har han skapt et univers hvor den kjente amerikanske kunstneren Mark Rothko bor i Drammen sammen med kunstneren Agnes Martin. Hovedpersonene i Døden i arbeid forviller seg også inn i museumsparken og Konnerudgata har fått en viktig symbolsk betydning. Drammenser og direktør Åsmund Thorkildsen er på sin side en av de fremste ekspertene på amerikansk etterkrigskunst. Med dette som utgangspunkt vil Thorkildsen og Klausen ha en samtale som tar utgangspunkt i denne perioden i kunsthistorien.

Arrangementet vil streames via vårt arrangement på Drammens Museums facebook side

!

Den unge Pär Laerkvists indre refleksjoner skildret av vennen Henrik Sørensen

Digital omvisning: Inferno - et symbolistisk maleri som lodder dypet i den vestlige sivilisasjonen

Barnas Kunstklubb

Er du interessert i kunst og kultur? Glad i å skape ting med hendene? Da er Barnas Kunstklubb noe for deg mellom 5 og 12 år.

Vi starter alltid med en omvisning  tilrettelagt for barn i en av våre utstillinger. Etterpå går vi i verkstedet og lager noe som er inspirert av det vi har sett.

Vi møtes 8 søndager i året i Museumsbygningen. Det koster kr 25 per barn. Men barna er på kunstklubb, kan de voksne gå i de mange utstillingene på museet eller nyte en deilig stund i vår hyggelige kafé i Lychepaviljongen.

Høsten 2020 møtes vi 20. september, 18. oktober og 22. november.

Digital boklansering og utstillingsåpning

Livets symboler

Museumsbygningen

Velkommen til boklansering og utstillingsåpning

Dette vil foregå digitalt på grunn av coronasituasjonen. Vi lanserer volume 1 med tittelen Tabernaklet og den hellige gral i vår nye forskninspublikasjonsserie skrevet av direktør Åsmund Thorkildsen og har utstillingsåpning av Livets symboler i Visningsrommet samme kveld. 

Gå inn på denne linken her:

https://www.facebook.com/events/222881705646289/

<p>Direktør og forfatter av boken Åsmund Thorkildsen.</p>

Direktør og forfatter av boken Åsmund Thorkildsen.

Volum 1 i Drammens Museums Skriftserie Tabernaklet og den hellige gral

Lanseringen onsdag 29. april kl. 18.00. 

https://www.facebook.com/events/222881705646289/

Boken er resultatet av et mangeårig forskningsarbeid der de heldekorerte bondestuene i Hallingdal og etter-reformatoriske dekorasjoner i Numedalskriker, tolkes som bilder på Tabernaklet, det kunstferdig vevde telt som beskyttet paktens ark da Moses førte jødefolket gjennom ørkenen. Paktsarken ble etter ørkenvandringen ifølge Bibelen brakt inn i det nybygde Salomos tempel i Jerusalem. Grunnen til at disse tolkningene har kunnet bli så tett underbygget i boken er funn etter nærstudier, ikke bare av bibeltekstene, men i disse monumentene selv, som er studert tett på og fotografert. Disse fotografiene brukes både i boken og på utstillingen.

Boken er et originalt bidrag til ornamentsforskningen, både i forhold til den internasjonale forskningen siden slutten av 1800-tallet og slik dette fantastiske materialet er diskutert av norske kunsthistorikere og kulturhistorikere. Felles for denne tradisjonen har vært at slike ornamenter ikke har noe innhold, ikke er noe symbolsk som refererer til kulturelle verdier, verdensbilder eller religiøse fortellinger, utover en generell skjønnhetssans og behov for visuell orden. Boken inneholder et relativt grundig oppgjør med denne tradisjonen, som altså ikke ville forfølge formers åpning inn mot meningsfylt innhold.

Pris kr 349,- + porto

Bestilling sendes til post@drammens.museum.no

Oppdatering i anledning situasjonen med spredning av koronavirus.

Lychepaviljongen og Museumsbygningen gjenåpnes 15. juni.

Hallingtunet holdes åpent fra 15. juni (gitter i dørene), men vertskap først fra søndag 2. august til 27. september, og daglig uken Villandstallen åpner i Kulturminneuken

Gulskogen gårds hovedbygning vil holdes lukket hele sesongen. Haveanlegget er åpent hver dag fra 1. mai - 31. oktober.

Sjøboden åpner i helgene fra 1. august til 13. september og daglig i Kulturminneuken
Vi følger situasjonen og råd fra Folkehelseinstituttet fortløpende.

Oppdatering i anledning koronasituasjonen

Gulskogen gårds hovedbygning og kiosk/butikk holdes lukket hele sesongen.

Gulskogen gårds parkanlegg holdes åpent hver dag fra 09-21 fra 1. mai til 31. oktober 2020.

Drammen Kunstforening

Drammen Kunstforening er en medlemsforening som er åpen for alle som er interessert i billedkunst innenfor forskjellige retninger og teknikker. Siden 18. mai 1867 har vi vært i drift uten opphold, og dermed en av landets eldste av sitt slag. I 150 år har foreningen gitt byens innbyggere mulighet til å møte billedkunst i ulike sammenhenger og situasjoner. I jubileumsåret har foreningen rundt 250 kunst- og kulturinteresserte medlemmer. Et aktivt styre legger vekt på å gi medlemmene gode kunstopplevelser.

VÅRPROGRAM 2020 Drammen Kunstforening

27. januar kl. 1800 Drammens Museum: Oppstart Croquis i Workshop-rommet, Drammens Museum. 10 mandager til og med 30. mars.

Tirsdag 17. mars kl. 2000 Union Scene: I samarbeid med Drammen Filmklubb viser vi The Maltese Falcon fra 1941 i regi av John Huston. Malteserfalken ble Humphrey Bogarts gjennombrudd i rollen som den legendariske privatdetektiven Sam Spade. Et must for alle fininteresserte. Harald Gautneb innleder.

https://drammenfilmklubb.no/program.html

18. mars kl. 1800 Drammens Museum: Årsmøte Drammen Kunstforening med årsmelding, årsregnskap og valg til styret. Enkel servering samt kunstforedrag.  Mer informasjon følger.

20. april kl.1800 Drammens Museum: Pop-up-utstilling av vårens Croquis-arbeider. En rekke mandager hver vår og høst tegner et tyvetalls deltakere croquis i regi av Drammen Kunstforening. Flere av dem vil stille ut sine arbeider som vil være til salgs.

7. juni kl. 1200 Utflukt. Nå som Kistefos nye museumsbygg, The Twist, står ferdig, spent over Randselva som en bro mellom nord- og sørsiden, er Christen Sveaas visjon om en symbiose mellom industri, skulptur og kunst komplett. Vi reiser samlet fra Drammens Museum til Kistefos. Omvisning og enkel servering inkludert. Mer informasjon følger.

10. juni kl. 1800 Drammens Museum: Et eksklusivt og spennende og møte med sommerens hovedutstiller i Lychepaviljongen. Kunstfotograf og utflyttet Drammenser Erik Asla i samtale med Harald Gautneb. Bildene Asla stiller ut er kunstfotografier av hav med horisonter og himmel. Han bruker en spesiell teknikk med å bevege kameraet for å skape et stilisert, «stofflig» uttrykk av sine motiver.

17. juni kl. 1800 Lychepaviljongen: Drammen Kunstforening åpner sin årlige sommerutstilling. Kunstfotograf og Los Angeles-basert ex-drammenser Erik Asla viser separatutstillingen «Stillhetens bevegelse».

22. januar: Gunnar Garfors om alle verdens land

19. februar : Kunsthistorie med Tommy Sørebø på 60 minutter

1. april : Thor Gotaas om Oddvar Brå

15. april : Kjartan Fløgstad om sitt forfatterskap

27.  mai: Kristin Hetle: UN women

NB: Husk at vi i 2020 begynner 18.00. 

Friluftsmuseets venner

Friluftsmuseets venner ble stiftet på Spiralen Cafe & Restaurant 9. desember 2015. Venneforeningen har som formål å arbeide for økt aktivitet ved Drammens museums Friluftsmuseum på Slettåsen, Spiraltoppen. Med dette vil foreningen skape økt kunnskap og forståelse for Friluftsmuseet. 

http://www.friluftsmuseet.no/aktivitetsplan/

Barnas Kunstklubb

 

Barnas kunstklubb er åpen for deg mellom 5 og 12 år. Klubben arrangerer spesialomvisninger og verksted.

Vi møtes 8 søndager i året kl.11.00 - 12.30 i Lychepaviljongen. Det koster kr.25 per barn.
De voksne, som følger barna, får gratis entrè og kan gå i de mange utstillingene på museet,
eller nyte en deilig stund i vår hyggelige kafè i Lychepaviljongen, mens barna er på kunstklubb!

<p>Omvisning for Røde Kors sin Internasjonale kvinnegruppe i Gjenstander for livet</p>

Omvisning for Røde Kors sin Internasjonale kvinnegruppe i Gjenstander for livet

Møteplass Museet

"Møteplass Museet" skal være en uformell møteplass, og er en åpen invitasjon til barn og voksne i flerkulturelle foreninger og grupper i Drammen om en gratis , dialogbasert omvisning der vi henter inn tolk etter behov. Disse foreningen oppfordres til å ta kontakt for å melde sin interesse for tilbudet.

Vi bruker de gamle husene på Marienlyst, med et besøk i Torpostua, og utstillingene, "Glimmer og gavn" og "Gjenstander for livet", knyttet til by og bygds folkekunst og gjenstander fra 17 - 1800 tallet. Etterpå blir det sosialt samvær med kaffe og vafler i Lychepaviljongen, eller i museumsparken.
Dette er et gratis tilbud med ønske om å nå ut til nye brukere.

Ta kontakt! 
Et besøk varer ca.1 1/2 time.

Velkommen til å lage en avtale med oss!

 Kontaktperson: 
Maria Ianke

mi@drammens.museum.no

 


 

!

Drammens Museum er dessverre stengt i henhold til de nye tiltakene i Viken fra og med 16. mars og vil gjelde frem til søndag 25.04.2021

Museumsparken er åpen hver dag og vår japanske have er åpen fra kl. 11 - 15.

 

Drammens Museum leier ut ærverdige Austad gård til bryllup, selskaper og andre arrangement.
Kontakt Margit K. Opheim på telefon 32 20 09 41 for spørsmål vedrørende leie.

Gigantiske seilskuter fosset inn i fjorden for fulle seil. Kasser med eksotisk te, vakre stoffer og de nydeligste serviser ble lempet varsomt i land, mens tømmer fra Drammen og Opplandets skoger ble fraktet ombord.

Drammen havn sydet på 1600- og 1700-tallet. Seilskutene kom og gikk, fylt til randen av datidens kostbare varer. Kulturelle impulser invaderte byen, og drammenserne fylte hjemmene sine med porselensserviser, møbler, vakre tapeter og andre herligheter fra den store verden. Det var på denne tiden maleriene ble vanlig i de rike hjemmene, og det var portretter som var mest populært. Klesstilen var preget av det ekstravagante, og rokokko-stilen med stramme liv og struttende skjørt var ettertraktet. Den myldrende skipstrafikken brakte med seg kjolestoffer som pirret fantasien, og gjorde det mulig å kopiere den europeiske moten. La deg inspirere, du også.

Sted: Hovedbygningen Omvisning: 25 min Servering: Mineralvann/vin Varighet: 60-90 min
 

Maskeradeball i overdådige ballkjoler. Fnisende jenter med pudderdåser og parykker. Konversering mellom herrene over rause konjakker og importerte sigarer. Alt mens tjenestefolket svettet i kulissene.

Kontrastene var store i 1700- og1800-tallets Drammen. Borgerskapet sto høyt hevet over samfunnet generelt, og de ønsket å vise at de tilhørte den europeiske høykulturen. Nøstetangen glassverk representerte denne epoken godt med sine vakre glasskreasjoner. Glassverket åpnet dørene i 1741 og opplevde en enorm popularitet. Glassverket ble flyttet til Hurdal i 1777 på grunn av mangel på brensel. Drammens Museum har en stor samling Nøstetangenglass, blant annet flere vakre pokaler og drikkeglass. Drammensfajanse står også sentralt i denne perioden, flere gode eksempler finnes på museet. Status og posisjon var viktig, alt som kunne understreke borgerskapets gode økonomi ble fraktet inn i hjemmene. På slutten av 1800-tallet var hjemmene preget av stilforvirring, og et overklassehjem inneholdt gjerne både barokke og orientalske elementer, gjerne iblandet litt dragestil

Sted: Hovedbygningen Omvisning: 25 min Servering: Mineralvann/vin Varighet: 60-90 min
 

Skummende øl i rosemalte boller og gedigne krus. Det ble ikke spyttet i glasset når viktige avtaler skulle inngås i gamle dager. Et nikkende blikk og en durabelig slurk øl var like bindende dengang som vår tids signaturer på papiret.


Norsk folkekunst er synonymt med bygdekunst, og rosemalingen står sentralt i denne kunstformen. Folkekunstnerne var vanlige bygdefolk som lagde brukskunst på fritida. Mennene drev ofte med treskjæring og rosemaling, mens kvinnene gjerne sydde og broderte folkedrakter. Teknikken gikk i arv, og det var ofte store forskjeller på folkekunst fra ulike deler av landet. Selv om norsk folkekunst er en helnorsk kunstform, ble datidens folkekunstnere inspirert av importerte varer, og man kan faktisk trekke paralleller mellom motiver på norske ølfat og kinesiske porselensvaser. Ølboller- og krus hadde en helt spesiell posisjon i datidens samfunn. Viktige avtaler ble beseglet over godt øl, og dråpene ble servert i forseggjorte fat eller boller. Dekoren var vakker, og det var ofte inskripsjoner på innsiden. “Denne skaal er meget net, drik af dentil du bliver met”.

Ølbolle fra Hallingdal.

Sted: Hovedbygningen Omvisning: 25 min Servering: Mineralvann/øl Varighet: 60-90 min

Noen ganger er det vanskelig å velge, og Ole Brumms kjente setning frister på tungen. Sosialt samvær og en titt på museets skatter mellom møteslutt og middag? Joda, det ordner seg!

Denne kulturpakken vil gi deltagerne en kort presentasjon av Drammens Museum, og byr deretter på fri bevegelse i utstillingene. Det vil bli servert en apéritif, og deltagerne vil få et godt innblikk i kunstsamlingen som består av verk fra de tidligste maleriepokene

Sted: Lychepaviljongen Presentasjon: 10 min Servering: Mineralvann/vin/snacks Varighet: Valgfritt

Grupper og enkeltpersoner kan bestille omvisning på alle våre anlegg. Vi kan tilpasse opplegg etter eget ønske. 


Pris for omvisning er kr. 750,- (pr 25 pers).
Det tilkommer billettpriser
 

Kontakt museet på telefon 32 20 09 30 eller på e-post formidling@drammens.museum.no for bestillinger av omvisning og gruppebesøk.

Butikken i Lychepaviljongen tilbyr et godt utvalg med spesialbøker innen billedkunst, arkitektur, design, folkekunst, kunstindustri og havekunst. I tillegg tilbys et skiftende utvalg av norsk og nordisk kunsthåndverk og design. Butikken følger museets åpningstider.

<p>
	Margit K. Opheim</p>

Margit K. Opheim


Drammens Museum driver egen kafé i hyggelige lokaler i Lychepaviljongen.

Kafeen tilbyr et utvalg baguetter og rundstykker, varm suppe og hjemmmebakte kaker.

Det kan tilrettelegges for servering av kalde og varme retter ved spesielle anledninger.

Kontakt Margit K. Opheim på tlf 32 20 09 41 eller mail margit.k.opheim@drammens.museum.no


 

!

Rene linjer og funksjonalitet. Nøkternhet og naturlig materialvalg.Scandinavian Design representerte en myk og lett innredning.Endelig ble de nordiske landene toneangivende for en hel verden.

Design – “the human ability toshape and make environment that servepractical needs and give meaning to life”. John Heskett

Estetikk og enkelhet ernøkkelbegreper når det gjelder Scandinavian Design, som oppstodi perioden mellom 1930 og 1960. For første gang i historien laSkandinavia internasjonale føringer,og design fra de nordiske landene blehøyt verdsatt. Uttrykket var enkelt,ofte utformet i naturlige råvarer somtre, skinn og ubehandlede tekstiler.Drammens Museum har en betydeligsamling gjenstander og malerier fradenne tiden, og viser noe av breddenblant de norske, svenske og danskedesignerne og arkitektene. Nårdet gjaldt malerkunsten var epokendominert av det abstrakte. Konkretelinjer og flater var viktig også her,og kunstnerne var opptatt av atutrykket skulle harmonere.Deltagerne vil her få et verdifulltinnblikk i denne spennende epokensom i ettertid fremstår som enstorhetstid for Skandinavia.

  • Sted: Lychepaviljongen
  • Omvisning: 25 min
  • Servering: Mineralvann/vin
  • Varighet: 60-90 min

Kulturpakkene er et tilbud med omvisning av ulik varighet og servering av drikke for grupper på mellom 20 og 50 personer, hovedsaklig konferansegrupper gjennom hotellene i Drammen. Alle pakkene tar utgangspunkt i våre faste samlinger, kunst- og designutstillingene i Lychepaviljongen og de kulturhistoriske samlingene i hovedbygningen.

Drammens Museum tilbyr seks ulike kulturpakker, alle med unikt innhold av gjenstander og malerier fra viktige tidsepoker innen norsk kunst:

Romantiske skildringer av hverdagslige hendelser: To piker i sine peneste kjoler, trær som omkranser en rolig innsjø, en gutt som kvierseg for sommerens kanskje første bad. Norske kunstnere tok medseg lerretet ut i virkeligheten – akkurat som de franske.

Norsk malerkunst ble sterkt påvirket av Frankrike fra slutten av 1870-tallet og første halvdel av 1900-tallet. Oppfinnelsen av malingstuben gjorde kunstnerne mer mobile, og staffeliene ble brakt ut i naturen.Lyset og atmosfæren ble fanget på lerretet, og bildene fra denne tiden er levende i sin uttrykksform, uten å bli detaljerte.Drammens Museum har en flott samling malerier fra perioden, noe som gir et godt innblikk i denne revolusjonerede epoken av norsk malerkunst. De naturalistiske malerne opplevde sin storhetstid med friluftsmalerier. Typiske representanter for tiden var Hans Heyerdahl, Erik Werenskiold og Henrik Sørensen, som alle er representert i museet.

  • Sted: Lychepaviljongen
  • Omvisning: 25 min
  • Servering: Mineralvann/vin
  • Varighet: 60-90 min

Billettpriser

Voksne kr. 100,-
Studenter, honnør kr. 50,-
   
Grupper over 15 personer kr. 50,- pr. pers
Omvisning, etter bestilling (pr 25 pers) kr. 750,-

Alle skoleklasser har gratis inngang på Drammens Museum i åpningstiden.

F R E S H E N  U P YO U R PA L E T T E
There are many working days in an ordinary week – thank goodness. Important contracts are signed and innovative ideas are followed up on working days. But in order to get the most out of each of these days, it’s important to charge the creative batteries. After a long day of meetings and seminars, it’s time for an inspiring top up. At Drammens Museum, that’s exactly what you get. New colours are added to the grey, everyday palette. A stylish chair, a beautiful painting, or simply a glass of wine, enjoyed in our cultural surroundings will soon warm up the conversation – that important conversation.