HALLINGTUNET

Utstilling på Rueloftet
Syklisk tid i bondesamfunnet
Man–søn kl. 11.00–15.00
1. juni-15. september
Gratis inngang

Åpent bygdetun med museumsverter tilstede
Søndager kl. 11.00–15.00
1. juni–15. september
Gratis inngang

Åpne stuer
Man–søn kl. 11.00–15.00
1. juni–15. september
Innsyn gjennom døråpningene
Gratis inngang

Hallingtunet på Marienlyst er et bygdetun bestående av en stue fra Ål, et stabbur fra Ål, en stall fra Villand, en loftstue fra Rue i Hol og en badstue fra Hol. Alle laftebygningene er fra 1700–1800-tallet og tilflyttet museet. Bygdetunet ble etablert som et friluftsmuseum på Marienlyst på 1920-tallet og er nå delvis gjenåpnet for publikum. På Rueloftet er det en utstilling om syklisk tid i det gamle bondesamfunnet, som tar utgangspunkt i primstaven som årshjul for gårdsdriften sammen med livets syklus som vises med fotografier av slekten fra Rue. Med et stort tuntre, frukttrær og omkransende hekker og alleer, fremstår Hallingtunet som en hyggelig oase på Marienlyst, midt i byen. Museumsvertene er tilstede hver søndag og kan ønske velkommen på norsk, engelsk, tyrkisk eller polsk. De øvrige dagene kan publikum selv titte inn i noen av stuene samt se utstillingen om syklisk tid.