Lærerseminar onsdag 9. september 2020 kl. 1430-15.30

Drammens Museum tilbyr lærere gratis lærerseminar om det digitale skoleopplegget "Ut i det fri!". Vi viser hvordan opplegget kan gjennomføres på skolen. Vi starter med å se de originale maleriene til Hans Heyerdahl i Det Faste Galleri. Etterpå ser vi filmen sammen og løser quizen. Alle kan delta uavhengig trinn og kommune! Drammen kommune har dette opplegget inne i årets DKS-tilbud for 6. trinn. 

 

Påmeldingsfrist onsdag 2. september til: formidling@drammens.museum.no

Hva: Digitalt undervisningsopplegg
For hvem: 6. trinn Drammen, Lier, Hurum (egnet for 4. - 7. trinn)
Varighet: Film 25 min + online quiz 20 min + kreativt verksted 45 min
Gjennomføring: I klasserommet og ute
Fagtilknytning: Kunst- og håndverk, bruk av digitalt verktøy.

"Ut i det fri" kan brukes fritt av alle skoler i alle kommuner i hele landet. Undervisningopplegget passer for 5. - 7. trinn, men også ungdomstrinnet kan ha nytte av tilbudet, enten som del av kunst- og håndverksfaget eller mer datateknisk om det å lage film. Drammen kommune har tatt det inn i Den kulturelle skolesekken for 6. trinn og dermed er programmet obligatorisk.

Gå til det digitale undervisningsopplegget her

Registrer deg og last ned lærerveiledning her

"Ut i det fri!"er et pilotprosjekt. Det er et ferdig utarbeidet undervisningsopplegg produsert av Drammens Museum og rettet mot elever i 5. – 7. trinn. Det er det første i rekken av digitale undervisningopplegg som Drammens Museum tilbyr skolene og som vi har kalt "På nett med kunsten". Drammens Museum har som mål å vekke barn og unges interesse og nysgjerrighet ovenfor kunst og kulturhistorie. Med "Ut i det fri!" kommer vi til skolen digitalt for å skape gode kunstopplevelser også i klasserommet! Elevene skal bli kjent med en lokal kunstner gjennom en digital fremgangsmåte. Elevene skal selv jobbe interaktivt og bli inspirert til egen kreativitet. På den måten håper vi å treffe målgruppen samt være et viktig supplement i skolen med forankring i Kunnskapsløftet.

"Ut i det fri!" ligger klar på museet sin nettside. Det er bare å klikke seg inn på siden. Den er gratis å bruke for skolene og har som mål å være brukervennlig for elever og lærere. Den skal både ha et opplevelsesaspekt og et læringsaspekt. Det kreves ikke forkunnskaper hos den enkelte lærer for å bruke dette undervisningsopplegget.

"Ut i det fri!" handler om drammenskunstneren Hans Heyerdahl (1857-1913) og hans vei til å bli en anerkjent friluftsmaler med sterke impulser fra fransk friluftsmaleri og impresjonismen. Totalt varer "Ut i det fri!" 90 min. Første del er en film med 5 kapitler som til sammen varer ca. 25 min. I andre del aktiviseres elevene, gjennom en interaktiv quiz og et kreativt verksted. Lærerveiledningen viser hvordan du skal gå frem trinn for trinn.

Drammens Museum arrangerer seminar for lærere om dette opplegget onsdag 9. september 2020. Alle som ønsker kan melde seg på! Påmeldingsfrist 2. september.

Kontaktperson

Maria Ianke, mi@drammens.museum.no , 48 95 75 43

"Ut i det fri" skal gjennomføres av lærer i klasserommet på skolen. Siste del, som er kreativt verksted, kan foregå ute.