I dette programmet blir elevene invitert til et besøk på Austad gård. Det har vært gård på dette stedet siden 1300 - tallet, men nåværende hovedbygning er bygget som en lystgård og var ferdig  i 1813. Vi tar med elevene rundt i huset og får et innblikk i hvordan Peder von Cappelen og hans Maja sitt liv var her. Temaer som kommer opp i formidlingene er arkitektur, stilhistorie, interiør, trelasthandel og litt om flere menneskeskjebnene knyttet til stedet. Siden deles elevene i fem grupper, som skal lage hver sin kortfilm knyttet til litterærer tekster tilknyttet perioden. Disse tekstene er valgt ut av lærerne og elevene skal ha lest og arbeidet med de på forhånd. Elevene får låne utkledningsklær og rekvisitter av oss. Til slutt blir det filmpremiere.

Kontaktperson

Maria Ianke, 48 95 75 43, formidling@drammens.museum.no

Orienteringsmøte for lærere

Avtales nærmere

Praktisk informasjon

For hvem: Programmet er avtalt med Drammen videregående skole vg 2. Andre skoler og trinn kan også bestille tid. Ta kontakt med kontaktperson.

Varighet: 1t 20 min

Metode: Dialog, gruppearbeid, muntlig fremføring

Fag: Norsk

Mål: lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold.

- lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner

Historie:

Mål: presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger.

-identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger.

-gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden.

 

Museumspedagog møter klassen utenfor inngangen til Austad gård.

Kjøreplan blir utarbeidet i samarbeid med Jørn Ellingsen ved Drammen videregående skole og videreformidlet til alle norsklærere på trinnet.

Museumsbesøket blir fordelt på uke 15 - 17 i 2021 (14.april - 27 april unntatt fredager)

Kontaktperson; Maria Ianke, 48957543, formidling@drammens.museum.no