Drammens Museum satser stort på Den Kulturelle Skolesekken. Vi har avtale med 5 kommuner om faste, trinnvise DKS-program. I tillegg har vi spesialavtale med Drammen videregående skole om tre årlige pedagogiske opplegg for hvert av trinnene. Disse utarbeides i samarbeid med skolen.

Vi er et kunst- og kulturhistorisk museum med mange spennende pedagogiske program for barn og unge.
Temaene strekker seg fra kulturarv til samtidskunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.
Hvert år har vi ca.10 000 elever på museumsbesøk.
Her myldrer det av barn og unge hver dag, hele skoleåret!

Alle DKS-programmene er gratis. I tillegg bestiller og betaler museet for transport.
Vi ønsker, og har som mål, at elevene blir kjent med Drammens Museum, får en positiv opplevelse og lyst til å komme på gjenbesøk!
Her skal vi stimulere og inspirere til kreativitet og kunnskap!
Vi fokuserer på målgruppe og bruker ulike formidlingsmetoder som rollespill, musikk, iPod, film, samtale og kreativt verksted, for å nå våre mål.

DKS-programmene er utarbeidet av museets pedagoger og skal være en håndstrekning til skolene med forankring i de ulike trinns lærerplanmål. Lærere vil også få forslag til oppgaver elevene kan gjøre før og etter museumsbesøket. Vi ønsker at besøkene på Drammens Museum skal være en integrert del av skolens undervisning!

Som forberedelse til museumsbesøket får lærere gratis inngang

Kontakt Drammens Museum for besøk utenom DKS på epost: formidling@drammens.museum.no

tlf 48957543. Hilde Julsrud og Maria Ianke

 

Oversikt over DKS-opplegg skoleåret 2019/20

ArkitekTur 5. trinn Drammen

Design 3.trinn Drammen

1900 tallet  vg3 Drammen videregående

Det var en gang... 3. trinn Lier, 1. Trinn Drammen 

Kunst DFG 5. trinn Nedre Eiker

Tingene forteller 7. Trinn Drammen

Å lese et bilde vg1 Drammen videregående

Austad gård vg2 Drammen videregående

Kunst. 4.trinn Drammen

Holmsbumalerne 6. trinn Hurum, Røyken

Grafitti 8.trinn Drammen

Ut i det fri. 6. trinn Drammen

 

Les mer om hvert program under Barn og unge