Artikkel

Gjenstander for det moderne livet

Har tiden en form? Har tiden en historie? For kunst- og kulturhistorien er svaret på begge disse spørsmålene, ja. Tiden har en form og den skifter med tidene. Det er […]

Artikkel

Håndverkerstil og Kineserier

Arts & Crafts-bevegelsen spredde seg fra Storbritannia til USA, til kontinentet og Skandinavia. I Amerika kalles dette «Craftsman style», «Håndverkerstilen». Den ligget tett opp til britiske formgivere i kretsen rundt […]

Historisk

Før det moderne slo inn for alvor

Ofte er det en livsstilavantgarde som støtter og finansierer den radikalt nye formgivningen. Dette har vi sett innen moderne arkitektur og det gjelder også gjenstandskulturen. Noen endrer smak raskere enn […]

Historisk

Det moderne byborgerskapets stil

Drammens Museum er så heldig at det i sine samlinger har noen suverene gjenstander produsert i Wien tidlig på 1900-tallet. Wiener Werkstätte var et design- og salgsfelleskap der noen av […]

Historisk

Bauhaus og den internasjonale stilen

Bauhaus er navnet på en designskole. Opprinnelig var det en kunsthåndverksskole i Weimar, men rett etter første verdenskrig ble skolen radikalt omlagt under arkitekten Walter Gropius’ ledelse. På midten av […]

Historisk

Scandinavian Design

Det er litt rart at det gjengse begrepet for design og kunsthåndverk i de nordiske landene på midten av 1900-tallet er et amerikansk uttrykk. Grunnen til det er enkel. Begrepet […]

Historisk

Ny norsk formgivning

I dette siste tablået i vår faste utstilling om de moderne tingenes tid, ser vi at mye av formfølelsen fra Scandinavian Design er videreført, nå i en ytterligere forenklet fasong. […]

Historisk

Pop og Postmodernisme

Scandinavian Design hadde i sitt utgangspunkt en formfølelse som var naturnær og der former, materialer og farger speilet dette. Den svale vinter- og dype høstpaletten og de organiske formene regjerte. […]